Norsk designhistorie

Norsk design, kunst og brukskunst har en historie som strekker seg tilbake til vikingtiden og  man vet via funn som er gjort at nordmenn allerede på denne tiden var ledende innen kunsthåndverk og design. Fra smykker og brukskunsten vikingene produserte, til jern- og glassverk på 1700- tallet, videre til en blomstrende tid for smykkekunst, keramikk og veving på 1900- tallet, til møbler på 1940-tallet. Design og kunst har alltid vært en viktig del av Norges historie. Norge har spilt en langt viktigere rolle internasjonalt enn mange faktisk er oppmerksom på. I perioden 1955 til 1965 utgjorde norsk design hele 22% av all eksport fra Norge.

Historien

Funn fra oldtiden i Norge viser mange eksempler på at mennesker allerede da prøvde å gi bruksgjenstander rent estetiske kvaliteter. Tidligere har vi trodd at de bare var opptatt av brukervennligheten til en gjenstand, men vi ser det både i leirkar, spenner og lignende at design og estetikk var en viktig del av menneskers liv. Under Oseberg utgravningen fant man både avansert treskurd og til og med tekstilkunst av profesjonell standard. Det er liten tvil om at dette var laget av personer som hadde dette som langt mer enn bare en hobby. Gjennom historien har våre forfedre uttrykt seg både i tekstiler, tre og ikke minst smykker. En rekke utgravinger gjennomført de siste 20 årene tyder på at smykkekunst og treutskjæringer vi trodde bare var å finne i Norge, har funnet veien over hele Europa og faktisk helt til Nord-Amerika. Nå kan man ikke ennå si med sikkerhet hvordan disse smykkene og utskjæringer har spredd seg, men det kan godt tenkes av våre forfedre drev eksport av design og kunstverk allerede for mange hundre år siden.

Norsk design i nyere tid

Når man snakker om norsk design i nyere tid mener vi perioden fra 1930 til i dag. Tidlig på 1930-tallet var en utrolig spennende tid for norsk design og vi hadde flere designere som fikk oppmerksomhet, også internasjonalt. Vi hadde flere kunstnere og designere som oppnådde mye oppmerksomhet innen gamle kunstformer som smykker og tekstil. Det som gjorde denne tiden så spennende var det nye miljøet innen møbel- og bruksdesign. Den tekniske revolusjonen, eller den andre industrielle revolusjonen som enkelte også kaller den, hadde sett menneske gjøre store fremskritt innen maskiner og produksjonsteknologi, og dette visste man å benytte seg av også i Norge. Spesielt på Sunnmøre vokste det opp en helt ny industri. Møbelfabrikker skulle i løpet av få år bli en av de største arbeidsgiverne i regionen. Det var nok ikke mange som trodde at miljøet på Sunnmøre skulle by på mye annet enn møbler til det norske folk, men miljøet vokste, søkte inspirasjon fra andre land og før man visste ordet av det kom det design ut av fabrikkene ingen hadde forventet skulle komme fra lille Norge. I årene før andre verdenskrig hadde lille Norge havnet på verdenskartet på grunn av møbeldesign. Designere som Halvor Thommesen og Torkild Stokke hadde bevist at Norge kunne heve seg innen mer en smykke- og billedkunst. Etter krigen vokste industrien seg stor igjen og vi fikk design som Stresslessen, svane-madrasser, og Tripp-trapp-stolen, for å nevne noen.

De senere årene har bransjeforeningen Norsk Industri Møbel + Interiør sammen med andre foreninger gjort en fantastisk jobb med å fremme norske designere. Selv om ikke eksport av norsk design er i nærheten av de tallene man så på 50- og 60-tallet, kan norsk design vise til en markant økning de siste 10 årene. I tillegg har vi sett nye designere vokse frem og årlig vises norsk design frem på messer verden over. Det er mye som tyder på at norsk design igjen kan få en storhetstid slik det man så på 50- og 60-tallet.