Gro Pedersen Claussen

Gro Pedersen Claussen er en norsk grafisk designer og kunstner. Hun har sin bakgrunn fra Stavanger tekniske universitet hvor hun studerte i perioden 1958 til 1961, samt fra Stavanger tegneskole. Etter endt utdannelse ble hun ansatt ved Stavangerflint AS i Stavanger. Ved Stavangerflint ble hun i 5 år før hun søkte nye utfordringer hos Sandvika Veveri i Bærum hvor hun ble værende i neste 30 årene. Gro Pedersen Claussen er kjent for sine fantastiske kunstverk hvor hun henter mye av sin inspirasjon fra Norge, Færøyene, Sverige og Kanariøyene. Claussen har i løpet av sin lange karriere uttrykt seg innen en rekke kunstformer. Både keramikk, veving, billedkunst og maling er kunstformer hun gjennom sin karriere har benyttet seg av. Blant hennes mest kjente verk er keramiske verk som “Per Spelemann”, “Ut efter øl” og “Venner”, og alle verkene er ettertraktet av samlere av industrielle keramiske gjenstander fra Norge. Gro Pedersen Claussen har også laget verk på bestilling. I 2004 samarbeidet hun tett med riksantikvaren i Drammen da hun fikk i oppdrag å gjenskape et teppe fra Audienssalen i Eidsvollsbygningen.

Stavangerflint AS

Selv før hun var ferdig med sin utdannelse var Claussen en ettertraktet ung kunstner. Hun fikk faktisk tilbud om jobb ved Stavangerflint allerede før hun var ferdig på Stavanger Tekniske universitet. Ved Stavangerflint ble hun ansatt ved deres gipsfabrikk. Hun fikk tidlig tittelen som sjefsdesigner for keramikk, og skapte i løpet av sine fem år ved fabrikken en lang rekke verk som i dag er å anse som en meget viktig del av keramikkkunsten fra Norge i etterkrigsårene. Av de mer kjente verkene Claussen sto bak i sin tid ved gipsfabrikken, er serien “Per Spellemann”, som er en serie bestående av åtte krus med tilhørende fat. “Ut etter Øl” var en annen serie Claussen designet på Stavangerflint. Serien besto av seks ulike krus med tilhørende fat. Begge disse seriene er i dag å finne ved Statens kunstmuseum for arkitektur og design. Er man så heldig at man har en av disse seriene i et skap hjemme, kan man forvente en pris på over 20.000 kroner om man skulle finne på å selge dem. Andre verk som ble store suksesser for Stavangerflint-fabrikk, var “Bæ bæ lille lam” et komplett serveringssett for barn, og serien “Venner”. Før Claussen forlot fabrikken i Stavanger rakk hun også å designe en hel serie med suvenirartikler med motiver fra Norge, Danmark, Færøyene og Kanariøyene. Etter at Claussen forlot Stavangerflint fortsatte hun å designe for dem på frilans i tre år.

Sandvika Veveri

Etter to års pause fra arbeidslivet startet Claussen i ny jobb hos Sandvika veveri i Bærum. Her gikk hun i gang med et helt nytt kunstuttrykk og designet en rekke dekorative motiv som ble trykket på jute, lin og bomull. Metervare utgjorde størstedelen av produksjonen, og verkene hennes ble levert til en lang rekke industrier og selskap. Hennes verker fra Sandvika er både å finne i møbler, sengtøy, gardiner, duker, tepper og mindre dekorative tøyprodukter. Hun designet også stoffer som ble brukt til hjemmeinnredning i form av puter og pledd. Sandvika veveri merket sjeldent sine produkter med kunstnerens navn, men via gamle kataloger og brosjyrer har man i ettertid kunne dokumenter flere av Gro Pedersen Claussens design.

Kunstneren

Selv om det aller meste av Gro Pedersen Claussen verker er å finne innen tekstil eller keramikk, uttrykte hun seg også på lerretet. I løpet av sine år hos Sandvika veveri holdt hun flere utstillinger i Oslo- og Drammensregionen. Dog aldri under sitt eget navn. Alle verkene ble presentert som “kunstner ukjent”, noe som ikke er uvanlig når kunstnere ønsker å vise fram sine verk uten at det skal sammenlignes med deres andre arbeid. Gro Claussen har trukket seg tilbake fra søkelyset etter at hun i 2006 forlot Sandvika veveri etter 29 år i bedriften.